ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 โครงการบริหารจัดการขยะตำบล ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
20 ส.ค. 2563
12 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรีตำบลยะรม ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
18 ส.ค. 2563
13 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
13 ส.ค. 2563
14 พลังชุมชนสู้ภัยไข้เลือดออก ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
32
22 ก.ค. 2563
15 การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
22 ก.ค. 2563
16 โครงการจัดงานแห่เทียนพรรษาประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
08 ก.ค. 2563
17 ประชาสัมพันธ์รายงานการเงินประจำปีพร้อมรายงานผลการตรวจสอบจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
26 ก.พ. 2563
18 ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
02 ม.ค. 2563
19 ปรับปรุงภารกิจประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
25
28 ธ.ค. 2562
20 วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย) ดาวน์โหลดเอกสาร
16
07 ธ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28