ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 เรื่องร้องเรียนในกรณีสุนัขไล่กัดชาวบ้าน ดาวน์โหลดเอกสาร
11
12 ม.ค. 2565
12 การประชาสัมพันธ์ รับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
04 ม.ค. 2565
13 ประกาศข้อบัญญัติ ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ดาวน์โหลดเอกสาร
34
15 ก.ค. 2564
14 ประกาศข้อบัญญัติ ควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่่สะสมอาหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
29
15 ก.ค. 2564
15 ประกาศ มอบอำนาจให้หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยระม ดาวน์โหลดเอกสาร
54
14 ก.ค. 2564
16 ประชาสัมพันธ์ การใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างประหยัด ดาวน์โหลดเอกสาร
231
14 ก.ค. 2564
17 ความผิดทางวินัย... ดาวน์โหลดเอกสาร
3
08 มิ.ย. 2564
18 โครงการร่วมด้วยช่วยกันหยุดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
131
20 เม.ย. 2564
19 โครงการคัดแยกขยะ และการบริหารจัดการขยะเปียกในครัวเรือนเขตตำบลยะรม ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
142
30 มี.ค. 2564
20 อบต.ยะรม ร่วมใจ ลด ละ เลิก บุหรี่ ปีงบประมาณ 64 ดาวน์โหลดเอกสาร
216
17 มี.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28