ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
211 โครงการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่นอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
224
01 เม.ย. 2553
212 ประกาศ ผลการรวมคะแนนการเลือกตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
390
15 มี.ค. 2553
213 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2553 ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
337
15 ก.พ. 2553
214 ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของ อบต.ยะรม ประจำปีงบประมาณ 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
357
04 ก.พ. 2553
215 ประชาสัมพันธ์โรคไข้เลือดออก ดาวน์โหลดเอกสาร
254
02 ก.พ. 2553
216 ประชาสัมพันธ์ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
204
01 ก.พ. 2553
217 ประกาศการกำหนด ระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
229
28 ม.ค. 2553
218 ประกาศแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
223
30 ธ.ค. 2552
219 ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกนักเรียนรับทุนการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ปีการศึกษา 2553 (เพิ่มเติม)
440
25 ธ.ค. 2552
220 ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ร่วมลงทะเบียนยานพาหนะ รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ดาวน์โหลดเอกสาร
359
10 ธ.ค. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| 22 |23| |24| |25| |26| |27| |28