ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
221 ประชาสัมพันธ์การประชุมสมัยวิสามัญ 1/2553 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
249
24 มิ.ย. 2553
222 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
442
13 มิ.ย. 2553
223 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม สมัยสามัญสมัยที่ 3/2553 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
333
04 มิ.ย. 2553
224 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2553 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
326
30 เม.ย. 2553
225 โครงการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่นอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
257
01 เม.ย. 2553
226 ประกาศ ผลการรวมคะแนนการเลือกตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
422
15 มี.ค. 2553
227 ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของ อบต.ยะรม ประจำปีงบประมาณ 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
391
04 ก.พ. 2553
228 ประชาสัมพันธ์ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
235
01 ก.พ. 2553
229 ประกาศการกำหนด ระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
260
28 ม.ค. 2553
230 ประกาศแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
263
30 ธ.ค. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| 23 |24| |25| |26| |27| |28