ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
261 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
341
02 มี.ค. 2552
262 กำหนดห้วงเวลาการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเขตพื้นที่ตำบลยะรม ดาวน์โหลดเอกสาร
336
20 ก.พ. 2552
263 ขอเชิญชวนกลุ่มเยาวชนแกนนำ/นักเรียน นักศึกษาแกนนำ เข้าร่วมโครงการประกวด ดาวน์โหลดเอกสาร
306
16 ก.พ. 2552
264 กำหนดการออกเก็บภาษีฯ นอกสถานที่ของ อบต.ยะรม ครั้งที่ 1/2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
331
14 ก.พ. 2552
265 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบัณฑิตอาสาฯ ปี 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
459
14 ก.พ. 2552
266 แผนการจัดเก็บภาษีต่างๆ ประจำปี 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
305
13 ก.พ. 2552
267 ขอเชิญชวนชาวตำบลยะรมและผู้มีสิทธิ์ยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
382
13 ก.พ. 2552
268 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม ดาวน์โหลดเอกสาร
488
12 ก.พ. 2552
269 เว็บ อบต.ยะรม เปิดแล้ว
413
12 ก.พ. 2552
270 การกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
233
22 ต.ค. 2551
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| 27 |28