ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (Noaa Gift Policy) ดาวน์โหลดเอกสาร
16
14 มี.ค. 2564
22 มาร่วมด้วยช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัดกันเถอะ ดาวน์โหลดเอกสาร
198
10 มี.ค. 2564
23 รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
74
04 มี.ค. 2564
24 ขับขี่ปลอดภัย ดาวน์โหลดเอกสาร
18
19 ก.พ. 2564
25 คอสะพานชำรดโปรดระมัดระวัง ดาวน์โหลดเอกสาร
87
07 ม.ค. 2564
26 กิจกรรมดำเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ดาวน์โหลดเอกสาร
145
06 พ.ย. 2563
27 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
63
01 พ.ย. 2563
28 ประกาศรายงานการรับ - จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
57
15 ต.ค. 2563
29 กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ดาวน์โหลดเอกสาร
110
14 ต.ค. 2563
30 โครงการอาหารปลอดภัย ยะรมใส่ใจ ไม่ใช้โฟม ดาวน์โหลดเอกสาร
159
14 ต.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28