ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ประกาศงบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
11 พ.ย. 2562
22 รวมโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการร่วม ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
26
28 ก.ย. 2562
23 โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรและบุคลากรบุคคลภายนอกฯ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
12 ก.ย. 2562
24 โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
24 ส.ค. 2562
25 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม ดาวน์โหลดเอกสาร
28
17 ส.ค. 2562
26 การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
15 ก.ค. 2562
27 ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 /2562 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
13 มิ.ย. 2562
28 ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
156
17 พ.ค. 2562
29 ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 /2562 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
17 เม.ย. 2562
30 โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
14 เม.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28