ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 /2562 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
12 เม.ย. 2562
32 การป้องกันและควบคุมโรค ดาวน์โหลดเอกสาร
73
27 มี.ค. 2562
33 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม เรื่องผลการสรรหาและเลือกสรรบรรจุเป็นพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลยะรม ดาวน์โหลดเอกสาร
158
25 มี.ค. 2562
34 ประกาศองค์การบริหาส่วนตำบลยะรม เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบวิธีการสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
153
19 มี.ค. 2562
35 การป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด ดาวน์โหลดเอกสาร
58
15 มี.ค. 2562
36 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลยะรม ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
205
28 ก.พ. 2562
37 ประชาสัมพันธ์สิธิของผู้ป่วยติดเตียง ดาวน์โหลดเอกสาร
35
22 ก.พ. 2562
38 ประชาสัมพันธ์รายงานการเงินประจำปีพร้อมรายงานผลการตรวจสอบจากสำนักตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
28
12 ก.พ. 2562
39 ลดและคัดแยกขยะ ดาวน์โหลดเอกสาร
82
09 ม.ค. 2562
40 ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเบี้ยยังชีพ ดาวน์โหลดเอกสาร
13
03 ม.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28