ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ปรับปรุงภารกิจประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
63
30 ก.ย. 2563
32 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2563 ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
85
10 ก.ย. 2563
33 ร่วมงานเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกษตรกรต้นแบบเกษตรผสมผสาน โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดาวน์โหลดเอกสาร
85
02 ก.ย. 2563
34 โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้สู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
59
21 ส.ค. 2563
35 โครงการบริหารจัดการขยะตำบล ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
167
20 ส.ค. 2563
36 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรีตำบลยะรม ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
51
18 ส.ค. 2563
37 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
47
13 ส.ค. 2563
38 การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
43
22 ก.ค. 2563
39 โครงการรวมพลังชุมชนสู้ภัยไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
156
22 ก.ค. 2563
40 ประกาศกำหนดช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลยะรม ดาวน์โหลดเอกสาร
41
10 ก.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28