ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 รวมโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการร่วม ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
45
28 ก.ย. 2562
42 โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรและบุคลากรบุคคลภายนอกฯ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
35
12 ก.ย. 2562
43 ประกาศมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
13
06 ก.ย. 2562
44 โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
37
24 ส.ค. 2562
45 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม ดาวน์โหลดเอกสาร
46
17 ส.ค. 2562
46 การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
31
15 ก.ค. 2562
47 ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 /2562 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
30
13 มิ.ย. 2562
48 ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
175
17 พ.ค. 2562
49 ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 /2562 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
30
17 เม.ย. 2562
50 โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
32
14 เม.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28