ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 /2562 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
28
12 เม.ย. 2562
52 การป้องกันและควบคุมโรค ดาวน์โหลดเอกสาร
92
27 มี.ค. 2562
53 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม เรื่องผลการสรรหาและเลือกสรรบรรจุเป็นพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลยะรม ดาวน์โหลดเอกสาร
174
25 มี.ค. 2562
54 ประกาศองค์การบริหาส่วนตำบลยะรม เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบวิธีการสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
170
19 มี.ค. 2562
55 การป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด ดาวน์โหลดเอกสาร
79
15 มี.ค. 2562
56 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลยะรม ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
223
28 ก.พ. 2562
57 ประชาสัมพันธ์สิธิของผู้ป่วยติดเตียง ดาวน์โหลดเอกสาร
54
22 ก.พ. 2562
58 ประชาสัมพันธ์รายงานการเงินประจำปีพร้อมรายงานผลการตรวจสอบจากสำนักตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
46
12 ก.พ. 2562
59 ลดและคัดแยกขยะ ดาวน์โหลดเอกสาร
101
09 ม.ค. 2562
60 ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเบี้ยยังชีพ ดาวน์โหลดเอกสาร
31
03 ม.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28