ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 (ภ.ด.ส.3) ดาวน์โหลดเอกสาร
41
28 ก.พ. 2563
52 ประชาสัมพันธ์รายงานการเงินประจำปีพร้อมรายงานผลการตรวจสอบจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
51
26 ก.พ. 2563
53 การป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด ดาวน์โหลดเอกสาร
115
20 ก.พ. 2563
54 เคล็บลับความปลอดภัยขั้นพื้นฐานกรณีอุทกภัย ดาวน์โหลดเอกสาร
35
10 ก.พ. 2563
55 ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
45
02 ม.ค. 2563
56 ปรับปรุงภารกิจประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
63
28 ธ.ค. 2562
57 ประชาสัมพันธ์กำหนดชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
52
27 ธ.ค. 2562
58 ประกาศประมวลจริยธรรมของช้าราชการ อบต.ยะรม ดาวน์โหลดเอกสาร
26
26 ธ.ค. 2562
59 วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย) ดาวน์โหลดเอกสาร
55
07 ธ.ค. 2562
60 ประกาศงบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
48
11 พ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28