ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 โครงการจัดงานเมาลิด ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
31
10 พ.ย. 2562
62 รวมโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการร่วม ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
62
28 ก.ย. 2562
63 โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรและบุคลากรบุคคลภายนอกฯ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
52
12 ก.ย. 2562
64 ประกาศมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
30
06 ก.ย. 2562
65 โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
54
24 ส.ค. 2562
66 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม ดาวน์โหลดเอกสาร
61
17 ส.ค. 2562
67 การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
51
15 ก.ค. 2562
68 ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 /2562 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
48
13 มิ.ย. 2562
69 ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
194
17 พ.ค. 2562
70 ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 /2562 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
47
17 เม.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28