ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
47
14 เม.ย. 2562
72 ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 /2562 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
47
12 เม.ย. 2562
73 การป้องกันและควบคุมโรค ดาวน์โหลดเอกสาร
112
27 มี.ค. 2562
74 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม เรื่องผลการสรรหาและเลือกสรรบรรจุเป็นพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลยะรม ดาวน์โหลดเอกสาร
195
25 มี.ค. 2562
75 ประกาศองค์การบริหาส่วนตำบลยะรม เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบวิธีการสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
190
19 มี.ค. 2562
76 การป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด ดาวน์โหลดเอกสาร
103
15 มี.ค. 2562
77 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลยะรม ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
244
28 ก.พ. 2562
78 ประชาสัมพันธ์สิธิของผู้ป่วยติดเตียง ดาวน์โหลดเอกสาร
75
22 ก.พ. 2562
79 ประชาสัมพันธ์รายงานการเงินประจำปีพร้อมรายงานผลการตรวจสอบจากสำนักตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
67
12 ก.พ. 2562
80 ลดและคัดแยกขยะ ดาวน์โหลดเอกสาร
123
09 ม.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28