ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดาวน์โหลดเอกสาร
79
07 ม.ค. 2559
72 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี อบต.ยะรม ดาวน์โหลดเอกสาร
60
30 ธ.ค. 2558
73 งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
81
25 ธ.ค. 2558
74 ประกาศงบฐานะการเงินประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
68
25 ธ.ค. 2558
75 งบทดลองและรายงานรับจ่าย ประจำเดือนกันยายน 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
61
08 ต.ค. 2558
76 ประกาศคูมืองานบริการสำหรับประชาชน (ฉบับเพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
66
14 ก.ย. 2558
77 การประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
73
28 ธ.ค. 2557
78 คำสั่ง จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน และมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ดาวน์โหลดเอกสาร
27
01 ธ.ค. 2557
79 การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
63
01 ต.ค. 2557
80 รายงานรับ- จ่ายเงินสด ประจำเดือนสิงหาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
158
05 ก.ย. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28