ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี ดาวน์โหลดเอกสาร
55
22 พ.ค. 2560
82 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2560-2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
35
12 เม.ย. 2560
83 วารสารประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
40
31 มี.ค. 2560
84 ประชาสัมพันธ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
47
30 ม.ค. 2560
85 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
53
30 ม.ค. 2560
86 งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
112
30 พ.ย. 2559
87 มาแยกขยะกันเถอะ ดาวน์โหลดเอกสาร
115
12 มิ.ย. 2559
88 รู้ทันป้องกันโรคเอดส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
82
13 ก.พ. 2559
89 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดาวน์โหลดเอกสาร
100
07 ม.ค. 2559
90 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี อบต.ยะรม ดาวน์โหลดเอกสาร
82
30 ธ.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28