ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๕๗ ดาวน์โหลดเอกสาร
164
06 มิ.ย. 2557
82 ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
174
10 ก.พ. 2557
83 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ตำแหน่งยาม จำนวน 1 อัตรา ดาวน์โหลดเอกสาร
477
30 ม.ค. 2557
84 จดหมายข่าวอบต.ยะรม (งานจัดเก็บรายได้) ดาวน์โหลดเอกสาร
119
02 ม.ค. 2557
85 ขั้นตอนการบริการประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
97
30 ธ.ค. 2556
86 ประกาศ กำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ดาวน์โหลดเอกสาร
174
27 ธ.ค. 2556
87 ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
720
20 ธ.ค. 2556
88 ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
94
12 ธ.ค. 2556
89 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
153
28 พ.ย. 2556
90 ประชาสัมพันธ์การยื่นภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท.5) ปี 2557-2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
217
01 พ.ย. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28