บริการประชาชน E-Service
     
บริการประชาชน E-Service แบบคำร้องขอใช้ห้องประชุมสภาองค์การบิรหารส่วนตำบลยะรม
   
 
   

 แบบคำร้องขอใช้ห้องประชุมสภาองค์การบิรหารส่วนตำบลยะรม

https://docs.google.com/forms/d/1fy3Azq-7V2dzFoS4mLv5zW65pgepOBGi7uL506-wXs8/edit

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 01 กุมภาพันธ์ 2564