บริการประชาชน E-Service
     
บริการประชาชน E-Service แบบร้องเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่ อบต.ยะรม
   
 
   

 แบบร้องเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลยะรม

 

https://www.yarom.go.th/e1.php

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 01 มีนาคม 2564